Op een Special Coverage Location (SCL) moet er te allen tijde voldoende bereikbaarheid zijn om communicatie met het C2000-netwerk mogelijk te maken.

C2000 is het communicatiesysteem dat de politie, brandweer, GHOR, Koninklijke Marechaussee en gelieerde organisaties gebruiken zodat hulpverleners met elkaar en met de meldkamers kunnen communiceren. Soms wordt een locatie door de overheid aangewezen als SCL. De eigenaar van een gebouw is dan verplicht om aan dit verzoek van de overheid te voldoen.  Lees de flyer voor meer informatie!

SCL Telecom

Special Coverage Location: Communicatie met het C2000-netwerk te allen tijde mogelijk

Het C2000-netwerk is het communicatiesysteem dat de politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Koninklijke Marechaussee en gelieerde organisaties gebruiken. Op sommige locaties of in bepaalde (ondergrondse gebouwen) is er niet voldoende radiodekking om de communicatie met en tussen de verschillende hulpdiensten mogelijk te maken.

Neem contact met ons op: