Data omzetten naar kennis, dat is waar het bij semantische databasetechnologie om gaat!

Zaltbommel, 13 mei 2022 – Axians, de meest veelzijdige specialist in digitale transformatie, sluit als eerste partij in Nederland een partnership met Ontotext. Ontotext is leverancier van semantische databasetechnologie. Axians zet deze technologie niet alleen in voor complexe analytische vraagstukken van klanten, maar ook als integratielaag tussen verschillende in- en externe databronnen.

Data op zichzelf heeft geen waarde
Jacob Hoeflaken, technology lead bij Axians: “Veel van onze klanten beschikken over grote hoeveelheden data, afkomstig uit zowel interne als externe databronnen. Maar data op zichzelf heeft geen waarde. Pas als je data omzet in informatie, en dus kennis, krijgt data waarde. Dat is waar semantische database technologie zoals GraphDB van Ontotext bij kan helpen.”

Inzicht in data waarvan je niet wist dat je die had
Een groot voordeel van een semantische database is dat het vanuit een zogenaamde open wereld werkt: je kunt veel opener vragen stellen aan je data zonder dat je het schema van de data hoeft te kennen. Stel dat je alles van een patiënt wilt weten, zoals basisgegevens, medicaties en bezoeken. Bij een relationele database moet je dan het schema van de database kennen, zodat je de tabellen waarin deze gegevens opgeslagen zijn kan verbinden op basis van het BSN van de patiënt (joinen).

Bij GraphDB kun je letterlijk de vraag definiëren “doe mij alles wat je weet over patiënt X”. Stel dat er een nieuwe dataset zoals laboratoriumuitslagen bijkomt, dan komen die bij GraphDB met dezelfde vraag gelijk mee naar boven. Bij een relationele database moet je de oorspronkelijk vraag uitbreiden met de tabel waarin de laboratoriumuitslagen worden vastgelegd. Als je niet op de hoogte bent van deze nieuwe dataset, dan mis je deze dus in het resultaat en is het beeld niet zo compleet als het zou kunnen zijn. De open wereld maakt GraphDB zeer geschikt voor het zoeken naar en analyseren van data.

GraphDB begrijpt op een ‘menselijke’ manier relaties
Wat een semantische database uniek maakt, is dat niet alleen de mens de relaties in de data begrijpt, maar de database zelf ook. Als je weet dat Persoon X in Amsterdam woont en dat Amsterdam in Nederland ligt, dan weten wij als mens door deductie dat Persoon X in Nederland woont. We hebben dus als het ware een extra feit toegevoegd met betrekking tot de persoon: hij of zij woont in Nederland. GraphDB kan dit ook. Je kunt aan GraphDB daarom ook letterlijk de vraag stellen “woont persoon X in Nederland”.

Een ander voorbeeld: stel dat je een tabel vervoersmiddelen, auto’s en fietsen hebt en dat in het schema is gedefinieerd dat auto’s en fietsen voorbeelden van vervoersmiddelen zijn. GraphDB voegt dit feit dan ook automatisch toe aan de auto’s en fietsen. Daarom kun je ook letterlijk de vraag stellen “doe mij alle vervoersmiddelen” en dan krijg je zowel alle auto’s als fietsen. In een relationele database moet ik zelf de verbinding tussen vervoersmiddelen, auto’s en fietsen leggen in de vraag. Dit heet ook wel inference: de database kan zelf feiten toevoegen op basis van gedefinieerde semantische relaties in het schema waardoor het onderzoeken, combineren, aggregeren en analyseren van data weer veel gemakkelijker gaat.

Ook interessant als data integratie hub
In GraphDB wordt data niet opgeslagen in tabellen, maar als feiten. Een feit bestaat uit drie delen: een onderwerp, eigenschap en waarde; daarom worden dit ook wel triples genoemd. Een voorbeeld van een triple is “persoon1 (onderwerp) heeft achternaam (eigenschap) Janssen (waarde)”. Omdat je bijna alles wel als feiten kunt vastleggen, kun je GraphDB heel goed gebruiken om data uit verschillende databronnen bij elkaar te brengen, te integreren en vanuit daaruit weer te distribueren. Dit gebruiken we onder andere voor het ontsluiten van FHIR-gebaseerde data richting PGO en andere zorgsystemen.

Gartner voorspelt explosieve groei
In de Market Guide for Graph Database Management Solutions van Gartner staat de voorspelling dat in 2025 maar bij liefst 80 procent van alle innovaties in data en analytics graph technologieën zullen worden gebruikt. Ter vergelijking: in 2021 gold dit nog slechts voor 10 procent van de innovaties. Met het aangaan van een partnership met Ontotext bereidt Axians zich voor op deze toekomstige innovaties.

Meer weten?
Wil je meer weten over semantische databasetechnologie? Neem dan vrijblijvend contact op met Jacob Hoeflaken, via Jacob.Hoeflaken@axians.com.