Energie Beheer Nederland (EBN) heeft voor Axians gekozen als partner voor de aanschaf, de implementatie en het onderhoud van de financiële software van Exact.

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft voor Axians gekozen als partner voor de aanschaf, de implementatie en het onderhoud van de financiële software van Exact. Dit zal Axians vanuit de eigen Cloud omgeving leveren. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met opties tot verlenging. Het selectietraject stond onder begeleiding van sourcing- en benchmark-specialist Metri. Met de software van Exact uit de Axians Cloud anticipeert EBN op de groei van de organisatie.

Toekomstgericht

In het verleden was EBN vooral gefocust op haar kernactiviteiten inzake haar wettelijke taak in olie en gas. Naar de toekomst toe vragen nieuwe (mogelijke) activiteiten zoals aardwarmte, CO2-opslag, geotechnische operaties of gesubsidieerde projecten een andere inrichting van het financieel systeem. Om deze processen te ondersteunen zet Axians de financiële software van Exact in aangevuld met klantspecifieke oplossingen voor o.a. workflow management. De totaaloplossing wordt gefaciliteerd vanuit de eigen Axians Cloud, waarbij Axians het volledige beheer en onderhoud van EBN uit handen neemt.

Trusted advisor

EBN is eigendom van de Nederlandse staat en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. EBN maakt de komende jaren een transitie door van investeerder en kennispartner in olie en gas naar een actieve speler in het versnellen van de energietransitie. De software en aanverwante dienstverlening moet deze groei ondersteunen. EBN zocht in de nieuwe tender een trusted advisor die dit regelt en meedenkt over de benodigde innovaties. In Axians heeft EBN wederom de partner gevonden die met haar totaaloplossing dit plaatje volledig invult.
Ondertekening van de overeenkomst tussen EBN en Axians